Algemeen Duurzaamheid

 

U bent niet ingelogdAlgemeen Duurzaamheid

De VNV hecht veel waarde aan initiatieven om zowel de producten als de productieprocessen binnen de vleeswarenindustrie waar mogelijk verder te verduurzamen. Het duurzaamheidstreven wordt uitgedrukt in goede zorg voor: People, Profit en Planet. De balans tussen de 3 P’s is de basis voor continuïteit. Duurzaamheid en als afgeleide daarvan verduurzaming van de voedselproductie is breed omarmd door alle stakeholders (customers, suppliers, NGO’s) en de nationale en internationale overheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De VNV is zich bewust van haar positie in de maatschappij en het belang van draagvlak in de samenleving voor de productie van duurzame voedingsmiddelen. De leden zien het ook als hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze zorg een belangrijke plek in het eigen ondernemingsbeleid te geven.