Algemeen Kwaliteit en gezondheid

Algemeen Kwaliteit en gezondheid


De leden van de VNV besteden veel zorg aan de kwaliteit en voedselveiligheid van hun producten. Veel bedrijven hebben daartoe op bedrijfsniveau kwaliteitsprogramma’s geïmplementeerd zoals ISO, IFS of BRC. De VNV ondersteunt waar nodig en gewenst bedrijven hierbij door een aantal algemene overkoepelende instrumenten te (laten) ontwikkelen. Het kan hierbij gaan om specifieke protocollen voor de productie van bepaalde producten maar ook om bepaalde algemene beleidslijnen.

                       

Commissie Voedingsmiddelenwetgeving en Technologie (CVT)
In een commissie van deskundigen uit de aangesloten bedrijven wordt wet- en regelgeving besproken, wordt bekeken hoe deze het best ingevoerd kan worden en worden best practices van bedrijven gedeeld. Bij knelpunten wordt actie ondernomen richting de Nederlandse overheid of de Europese Commissie.