Agenda

 • VNV Algemene Ledenvergadering
  23 oktober 2023 | Vergadering
 • VNV Bestuur
  23 oktober 2023 | Vergadering
 • Redactiecommissie Handboek Vleeswaren
  15 november 2023 | Vergadering
 • VNV CVT Commissie Voedingsmiddelenwetgeving en Technologie
  23 november 2023 | Vergadering

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.