Agenda

  • VNV Algemene Ledenvergadering
    12 november 2020 | Vergadering
  • VNV Bestuur
    12 november 2020 | Vergadering
  • VNV CVT Commissie Voedingsmiddelenwetgeving en Technologie
    19 november 2020 | Vergadering

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.