Corona algemeen

Corona algemeen

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland, willen wij u hier graag informeren over een aantal zaken.
Ten algemene adviseren wij de leden om de voorgestelde hygiëne- en reismaatregelen van de overheid strikt te volgen.

BEREIKBAARHEID SECRETARIAAT
Ook in deze onzekere tijden kunt u op ons secretariaat rekenen voor advies en ondersteuning.

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd voelen we als brancheorganisatie ook de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan úw informatiebehoefte en continuïteit. Daarom blijft onze dienstverlening beschikbaar.Ons kantoor blijft open voor overleg en werkzaamheden die niet op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Zowel vanuit thuis als kantoor zijn we bereikbaar en beschikbaar voor advisering.

Wij zullen creatief zijn in het onderhouden van contact met leden, bijvoorbeeld via telefoon of Skype. Als u ons graag in persoon wilt spreken, dan blijft dat mogelijk. Te allen tijde zullen wij ons in dat geval houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van uw organisatie.

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]