Nieuwsbericht

Eindbod werkgevers voor nieuwe cao vleeswarenindustrie
Nieuwsbericht

De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft vandaag na vier onderhandelingsrondes een eindbod op tafel gelegd voor een nieuwe cao voor de ruim 3.000 werknemers in de vleeswarenindustrie. Werkgevers hebben hiertoe besloten omdat de vakbonden tot nu toe geen enkele bereidheid hebben getoond om serieus te onderhandelen “De vakbonden weigeren te praten over modernisering van deze cao en houden vast aan een onrealistische looneis”, aldus voorzitter Jos Goebbels van de VNV. Met het eindbod gaan de werknemers er de komende twee jaar meer dan 4% op vooruit.

Modernisering arbeidsvoorwaarden
Het eindbod van de VNV is er op gericht om een eerste stap te zetten in de modernisering van de huidige cao in combinatie met het bevorderen van de duurzame inzet van medewerkers in onze sector. In het eindbod zijn voorstellen opgenomen voor het aanpassen van de inloopschaal om de instroom van oudere werkzoekenden te bevorderen, het introduceren van een loonschaal voor eenvoudig werk in combinatie met een opleiding en extra studiedagen en het verlagen van de toeslag voor het werken tussen 18.00 en 20.00 uur.

Duurzame inzet werknemers
Werkgevers hebben daarnaast voorstellen gedaan om de duurzame inzet van werknemers in de vleeswarenindustrie te bevorderen. Via het sectorplan vleeswaren zullen op dit terrein initiatieven worden ontwikkeld en kunnen goede praktijkvoorbeelden via het scholingsfonds met de rest van de sector worden gedeeld. Verder is voorgesteld om bepaalde ouderenbepalingen in de cao te herzien, in combinatie met een nieuwe seniorenregeling (90% werk met volledig salaris) en 40 extra verlofdagen.

Looptijd en loon
In het eindbod voor een cao van twee jaar worden de werkelijke lonen verhoogd met 1,5% per 1/5/2014 en 1,75% per 1/4/2015. Daarnaast wordt op 1 oktober 2014 eenmalig een bedrag van € 150 bruto uitgekeerd. In het licht van de ontwikkeling van de inflatie leidt dit tot een echte verbetering van de koopkracht voor de werknemers.


22 april 2014  |PersberichtenU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.