Persberichten

 • Op 12 januari 2021 is Laurens Hoedemaker aangesteld als nieuwe voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV). Hij volgt Jos Goebbels op.
  13 januari 2021  |Persberichten

 • De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) is verbaasd over berichten in de media over de consumptie van rauwe vleesproducten. Het is al sinds jaar en dag algemeen bekend dat ervoor bepaalde groepen mensen risico’s kunnen zitten aan de
  15 mei 2019  |Persberichten

 • Europese vleeswarenindustrie bezorgd over marktontwikkeling varkensvlees De vereniging voor de Europese vleeswarenindustrie (Clitravi), is bezorgd over de recente scherpe stijging van de prijs van varkensvlees in Europa. Varkensvlees is de belangrijkste
  15 april 2019  |Persberichten

 • De Landbouwcommissie van het Europese parlement heeft met een ruime meerderheid een voorstel aangenomen dat bepaalt dat plantaardige producten niet naar dierlijke producten mogen verwijzen. Het verbod geldt niet alleen voor vlees, maar ook voor
  4 april 2019  |Persberichten

 • Eén op de vier consumenten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wil dat vegetarische producten niet langer vlees gerelateerde namen dragen, zoals worst of burger.
  27 maart 2019  |Persberichten

 • De consumptie van bacon is al ruim tien jaar een enorme hype in de VS. “Bacon mania” werd zelfs gebombardeerd tot een apart trefwoord in de Amerikaanse editie van Wikipedia. In ons land neemt de buitenhuisconsumptie van bacon nu ook toe.
  18 maart 2019  |Persberichten

 • De Nederlandse Vereniging voor de Vleeswarenindustrie (VNV) heeft scherpe kritiek op de acties van de vakbonden na het vastlopen van het cao overleg. “De eisen van de vakbonden zijn onrealistisch, onredelijk en lopen nationaal en internationaal uit de
  6 december 2017  |Persberichten

 • Staatssecretaris Van Dam heeft op 14 oktober 2016 het nieuwe platform Nederland Voedselland gelanceerd.
  17 oktober 2016  |Persberichten

 • De VNV heeft met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van een jaar (1-4-2015 tot 1-4-2016).Klik hier voor de tekst van het onderhandelingsresultaat aan
  30 september 2015  |Persberichten

 • Vleeswaren spelen een grote rol in de voeding van Nederlanders. Van oudsher zijn wij een echt vleeswarenland met vele ambachtelijke recepturen. Als belangrijk onderdeel van de 'schijf van vijf' en bron van
  7 juli 2015  |Persberichten

 • De websites www.vleeswerkt.nl en www.vleeswarenwerkt.nl zijn vernieuwd en verder verbeterd. Zo is een frisse vormgeving doorgevoerd en zijn er functionele aanpassingen ingebracht.
  11 februari 2015  |Persberichten

 • De salarisschalen per 1 april 2014 en per 1 juni 2014 zijn voorlopig vastgesteld. De definitieve schalen zullen worden vastgesteld zodra de teksten van de cao ook definitief zijn opgesteld.
  2 juli 2014  |Persberichten

 • De Nederlandse varkensvlees-, kalfsvlees- en pluimveevleesketens hebben afgelopen decennia al tientallen procenten bespaard aan energie en bovendien de emissie aan broeikasgassen fors weten terug te dringen.
  26 juni 2014  |Persberichten

 • De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft vandaag na vier onderhandelingsrondes een eindbod op tafel gelegd voor een nieuwe cao voor de ruim 3.000 werknemers in de vleeswarenindustrie.
  22 april 2014  |Persberichten

 • De VNV heeft met het CBL een convenant afgesloten dat tot doel heeft om door het herformuleren van vleeswaren een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid (verzadigde) vetten en zout (natrium) in vleeswaren.
  21 maart 2014  |Persberichten

 • De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) is van mening dat de Consumentenbond in een recente test van de Gezondgids een onvolledig en ongenuanceerd beeld schetst met de bewering dat Cervelaat en leverworst boordevol slecht vet zitten.
  21 maart 2014  |Persberichten

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.