Nieuwsbericht

Akkoord over nieuwe cao
Nieuwsbericht

Sociale partners in de vleeswarenindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao van 18 maanden. De lonen gaan in deze periode met 3,5% omhoog. Daarnaast zijn er o.a. afspraken gemaakt over het vergoeden van de tijd voor hygiënische handelingen, een vaste ploegentoeslag en een pilot voor extra scholingsactiviteiten. Het akkoord kwam dit keer moeizaam tot stand. Vorige week is nog een aantal dagen gestaakt bij enkele bedrijven.

De VNV heeft deze staking scherp veroordeeld omdat die hebben geleid tot onevenredige schade bij enkele bedrijven en het imago van de gehele industrie onnodig hebben geschaad.

Het akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. 


12 december 2017  |VerenigingsnieuwsU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.