Nieuwsbericht

COV, VNV en SVO willen meer scholieren opleiden
Nieuwsbericht

Onlangs gingen SVO, vakbonden en enkele key spelers in de vlees- en vleeswarenindustrie met elkaar in debat over de instroom van scholieren in het mbo-onderwijs en het bevorderen van het vakmanschap en de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de vlees- en vleeswarensector. Doel van deze bijeenkomst was om knelpunten en uitdagingen te identificeren en het draagvlak te polsen om tot een gezamenlijke aanpak van deze problematiek te komen.

De urgentie om hiermee aan de slag te gaan volgt o.a. door de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing van het personeelsbestand (en dus de te verwachten uitstroom) en de daling van de instroom van jongeren vanuit het vmbo. Aan de hand van drie inspirerende pitches van bedrijven die al actief met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan (McDonalds, The Colour Kitchen en Fresh Meat Company), ontstond een levendige discussie. Oplossingen die aan bod kwamen waren o.a.: nieuwe instroomprojecten vanuit praktijkscholen of statushouders, korte scholingstrajecten voor zittende werknemers en meer hybride vormen van onderwijs, waarbij het bedrijfsleven zelf ook voor de klas staat. Zo kwam aan de orde dat medewerkers met veel vakkennis part-time docent van SVO kunnen worden.

Duidelijk was dat de aanwezigen de problematiek en het belang erkennen en mogelijkheden zien voor een eventueel gezamenlijk vervolg. COV, VNV en SVO zullen hiertoe gezamenlijk het initiatief nemen.

Contactpersoon: Richard van der Kruijk (079-3634908)


30 mei 2018  |VerenigingsnieuwsU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.