Nieuwsbericht

In 2014 heeft de vleessector 60 TJ bespaard
Nieuwsbericht

De vleesector heeft in 2014 60 TJ energie bespaard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt.
Dat zijn de uitkomsten van de MJA monitor over 2014. De 56 deelnemende bedrijven in de vleessector aan MJA hebben in totaal ruim 4.000TJ aan energie gebruikt.Sinds 2005 hebben de bedrijven gezamenlijk 13,1% energie bespaard.

Energiebesparing in het proces
De belangrijkste procesmaatregelen voor energiebesparing in de vleessector zijn:
* Optimalisatie fabricage processen;
* Optimalisatie warmteterugwinning;

Energiebesparing in de keten
De belangrijkste ketenmaatregelen voor energiebesparing zijn:
* Vergisting organisch slibafval in samenwerking met RWZI;
* Terugdringen productuitval;
* Extra reductie afval.

Inzet duurzame energie
De belangrijkste duurzame-energiemaatregelen zijn:
* Inkoop duurzame energie;
* Inzet van nevenproducten voor energieopwekking;
* Toepassen van een warmtepompboiler.

Deze week zijn door Minister Kamp de resultatenbrochure van het MJA3-convenant naar de Tweede Kamer gestuurd.
Zie hier de populaire samenvatting.
Tot slot staat hier het sectorrapport voor de vleessector.


21 oktober 2015  |VerenigingsnieuwsU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.