Nieuwsbericht

Nieuwe cao voor medewerkers in de vleeswarenindustrie
Nieuwsbericht

Deze week hebben werkgevers en vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de circa 4.250 werknemers in de Nederlandse vleeswarenindustrie. In de nieuwe cao met een looptijd van een jaar zijn afspraken gemaakt over o.a. een RVU-regeling voor mensen die zwaar werk verrichten, verhoging van de pensioenpremie met een procent en de eindejaar toeslag met 0,25% en een aanpassing van de werkingssfeer voor vegetarische vleeswaren. De lonen worden per 1 februari 2021 verhoogd met 1,75%.

Volgens voorzitter Jos Goebbels van de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) hebben partijen ondanks de invloed van de coronacrisis op de sector een mooi resultaat bereikt. “Hoewel we het zeker niet altijd met elkaar eens waren zijn we in het onderhandelingsproces constructief met elkaar blijven zoeken naar wat wel mogelijk was. Het resultaat is een cao waaruit de waardering voor onze werknemers voor hun inzet duidelijk blijkt”

Het onderhandelingsresultaat wordt door alle partijen met een positief advies aan de achterban voor instemming voorgelegd. Rond de Pasen zal een ledenbijeenkomst worden gepland om het onderhandelingsresultaat formeel te bekrachtigen.

Voor meer informatie

VNV: Richard van der Kruijk: 079-3634920


18 maart 2021  |VerenigingsnieuwsU bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.