VNV-Nieuws

 • Wereldwijd gaat meer dan 30% van het voedsel verloren. Dit is de gehele keten, van de boerderij tot en met het bord. Dit is uiteraard zonde van alle energie, tijd, geld en moeite die het produceren van dit waardevolle voedsel kost. Door minder te verspillen
  8 september 2021  |Verenigingsnieuws

 • Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Loek Zandvliet, directeur van Zandvliet Vleeswaren en bestuurslid van de VNV.
  10 augustus 2021  |Verenigingsnieuws

 • Deze week hebben werkgevers en vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de circa 4.250 werknemers in de Nederlandse vleeswarenindustrie.
  18 maart 2021  |Verenigingsnieuws

 • Deze week buigt het Europees Parlement zich over een voorstel om het gebruik van vleesbenamingen voor vleesvervangers te verbieden. De Europese belangenorganisatie Clitravi heeft zich eerder achter dit voorstel gesteld en wil chorizo, salami, bresaola en
  19 oktober 2020  |Verenigingsnieuws

 • De AKSV, COV en VNV hebben gezamenlijk 3 workshops – met dezelfde inhoud– georganiseerd voor QA-managers met als doelstelling: het bevorderen van theoretische en praktische kennis m.b.t. Listeria Monocytogenes.
  14 oktober 2020  |Verenigingsnieuws

 • Een groot compliment voor de harde werkers die zorgen voor ons dagelijks eten
  26 maart 2020  |Verenigingsnieuws

 • Nederlandse vlees- en vleeswarenbedrijven zijn volop in de weer om ondanks de corona-maatregelen consumenten in binnen- en buitenland te blijven bedienen. De afgelopen dagen zijn hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.
  16 maart 2020  |Verenigingsnieuws

 • De maatschappelijke discussie over vlees gaat maar door. Niet altijd op grond van eerlijke informatie en kennis van zaken. Het platform Vlees.nl biedt een grote hoeveelheid gedegen content over het product vlees, met culinaire tips en over het omgaan met
  17 september 2019  |Verenigingsnieuws

 • Deze workshops richten zich op het praktisch gebruik van de Food Spoilage and Safety Predictor ter bevordering van de microbiologische veiligheid van kant-en-klaar producten, vleeswaren en zeevoedsel.
  17 juli 2019  |Verenigingsnieuws

 • De omzet van producten met een duurzaamheidskeurmerk is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2014 werd iets minder dan € 1,9 miljard besteed aan deze producten, in 2018 is dit gestegen naar ruim € 4,1 miljard. Dit blijkt uit de Monitor
  4 juni 2019  |Verenigingsnieuws

 • Belgische kinderartsen waarschuwen voor de impact van veganisme op de gezondheid van kleine kinderen. De Belgische Académie Royale de Médecine raadt een veganistisch dieet ronduit af voor kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding
  21 mei 2019  |Verenigingsnieuws

 • Insecten, algen, plantaardige vleesalternatieven of kweekvlees: geen van deze vleesalternatieven lijkt zo duurzaam als gedacht. Dat blijkt uit een recente studie in Trends in Food Science and Technology. Vaak wordt gedacht dat de productie van
  13 mei 2019  |Verenigingsnieuws

 • Een plantaardig voedingspatroon vergroot de kans op tekorten aan ijzer, calcium, vitamine B12, D en zink. Vooral kinderen, ouderen en zwangere vrouwen lopen risico’s als ze dierlijke producten laten staan.
  27 maart 2019  |Verenigingsnieuws

 • Milieu Centraal heeft de tweede benchmark duurzaamheidskeurmerken uitgevoerd, zo schrijft minister Schouten van LNV. Het resultaat is een selectie van elf topkeurmerken, tegenover 13 in de eerste vergelijking in 2016. De ‘toppers’ blinken uit op
  4 maart 2019  |Verenigingsnieuws

 • De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) verwerpt de indeling van vleeswaren in categorie 1 door het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek. Het commentaar van de VNV staat hier.
  21 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • Het Vlees(waren)bedrijfsleven besteed aandacht aan het onderzoeken van nadere beheersmaatregelen rond Hepatitis E virus in de varkensketen.
  14 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • Koning Willem-Alexander en minister Koolmees bezoeken het bedrijf ‘Zandbergen Vleeswaren’. Dit bedrijf zet zich al een paar jaar actief in om statushouders te werven.
  6 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • IARC (WHO) bevindingen over darmkanker in relatie tot vleeswaren zijn niet representatief voor het NL consumptiepatroon. De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) verwerpt de indeling (IARC) van vleeswaren in categorie 1. De kans op
  5 februari 2019  |Verenigingsnieuws

 • Wetenschappers over vlees en kaas: ‘mag het een onsje meer zijn…?’ De consumptie van (flink) meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vlees (en kaas) zou weleens bevorderlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het zou leiden tot minder
  18 september 2018  |Verenigingsnieuws

 • De AKSV, VNV, VSV en COV hebben vorige week in het rustieke Vrij in Culemborg samen met het bureau Edusafe trainingen en opleidingen uit Den Haag een geslaagde bijeenkomst over de RI&E georganiseerd. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is
  27 juni 2018  |Verenigingsnieuws

 • Keurmerken voor voeding, die voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle in de hele keten laten ook in 2017 weer een flinke groei zien.  Inmiddels gaat van elke zeven euro’s, die in de supermarkt aan voeding wordt
  13 juni 2018  |Verenigingsnieuws

 • Onlangs gingen SVO, vakbonden en enkele key spelers in de vlees- en vleeswarenindustrie met elkaar in debat over de instroom van scholieren in het mbo-onderwijs en het bevorderen van het vakmanschap en de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de vlees- en
  30 mei 2018  |Verenigingsnieuws

 • De verkoop van Nederlandse vleeswaren onder een duurzaamheidskeurmerk is in de eerste helft van 2017 verviervoudigd ten opzichte van het jaar ervoor.
  2 januari 2018  |Verenigingsnieuws

 • In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie is onder andere afgesproken dat per 1 december 2017 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2% en dat er een eenmalige uitkering van € 125,- bruto wordt verstrekt.  De
  15 december 2017  |Verenigingsnieuws

 • Sociale partners in de vleeswarenindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao van 18 maanden. De lonen gaan in deze periode met 3,5% omhoog. Daarnaast zijn er o.a. afspraken gemaakt over het vergoeden van de tijd voor hygiënische handelingen,
  12 december 2017  |Verenigingsnieuws

1 2 » 1/2 (35)

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.