VNV-Nieuws

 • Nederlanders aten in 2016 iets meer vlees dan in 2015. Per persoon bedroeg het vleesverbruik (in bruto karkas gewicht) gemiddeld bijna 77 kilo, tegenover 75,4 kilo een jaar eerder.  Hiermee is de dalende trend sinds 2010 gekeerd. Dit staat te lezen in
  23 oktober 2017  |Verenigingsnieuws

 • Vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn er berichten over Hepatitis E. Hierbij wordt verondersteld, dat het virus (type 3) onder meer afkomstig zou kunnen zijn van Nederlandse vlees(waren)producten. Het vraagstuk is bekend in de hele Nederlandse
  23 augustus 2017  |Verenigingsnieuws

 • Woensdag 5 juli jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond vooral in het teken van de toelichting van de voorstellen van de vakbonden en de VNV, waarbij uitgebreid is stil gestaan bij de actuele ontwikkelingen in de
  7 juli 2017  |Verenigingsnieuws

 • Met ingang van 1 maart 2017 is De Menken Keuken uit Sassenheim aspirant lid van de VNV geworden. De Menken keuken is een familiebedrijf met ruim 300 werknemers dat nu door de tweede Menken-generatie wordt geleid. Het bedrijf produceert een breed assortiment
  17 april 2017  |Verenigingsnieuws

 • Het interactieve, cross-mediale communicatieplatform www.vlees.nl heeft een metamorfose ondergaan.De gedegen nieuws- en informatievoorziening over (rood) vlees en de diverse issues is centraal gebleven.In aanvulling op de zorgvuldig opgebouwde
  1 juli 2016  |Verenigingsnieuws

 • De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft er geen begrip voor, dat het Voedingscentrum de productgroep vleeswaren niet langer wil opnemen in de Schijf van Vijf en een sterke voorkeur aan de dag legt voor onbewerkte producten, die het
  22 maart 2016  |Verenigingsnieuws

 • Op 24 december 2015 zijn de premiepercentages voor 2016 van VLEP bekend gemaakt op de website van VLEP. Op basis van afspraken tussen Cao-partijen in de Vleeswarenindustrie, gemaakt in de zomer van 2015, gaat het werknemersdeel van de premie voor de sector
  15 januari 2016  |Verenigingsnieuws

 • Afspraken die de supermarkten en de vleeswarenproducenten hebben gemaakt om het zoutgehalte en het verzadigd vetpercentage te verlagen zijn ruimschoots gehaald. De gemiddelde hoeveelheid zout is in twee jaar met iets meer dan 20% gedaald.
  9 december 2015  |Verenigingsnieuws

 • De vleesector heeft in 2014 60 TJ energie bespaard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt.Dat zijn de uitkomsten van de MJA monitor over 2014.
  21 oktober 2015  |Verenigingsnieuws

 • De VNV neemt deel aan het Europese PHYTOME project (Phytochemicals to reduce nitrite in meat products).
  20 maart 2014  |Verenigingsnieuws

« 1 2 2/2 (35)

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.