VNV-Nieuws

  • Afspraken die de supermarkten en de vleeswarenproducenten hebben gemaakt om het zoutgehalte en het verzadigd vetpercentage te verlagen zijn ruimschoots gehaald. De gemiddelde hoeveelheid zout is in twee jaar met iets meer dan 20% gedaald.
    9 december 2015  |Verenigingsnieuws

  • De vleesector heeft in 2014 60 TJ energie bespaard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt.Dat zijn de uitkomsten van de MJA monitor over 2014.
    21 oktober 2015  |Verenigingsnieuws

  • De VNV neemt deel aan het Europese PHYTOME project (Phytochemicals to reduce nitrite in meat products).
    20 maart 2014  |Verenigingsnieuws

« 1 2 2/2 (28)

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.